Jordbruket

Emådalens Naturskyddsförening driver själva jordbruket på gården i Stubbhult. I inägomarken finns två större ängar med höga naturvärden där föreningens djur betar. Inga bekämpningsmedel eller handelsgödsel används över huvud taget. Vallskördar tas på åkermark och när en vall förnyas används den gödsel som korna producerar under vintern.

Vi brukar inägomarken med moderna redskap men landskapet är det samma som 1800-talets småländska jordbrukslandskap. I framtiden kanske man kan tänka sig att använda häst eller oxe till viss del.

Korna är av den gamla lantrasen rödkulla. Den första kon kom som två-veckors kalv 1996 från Almunge i Uppland. Det kändes naturligt när föreningen skulle köpa egna kor att valet då skulle hamna på en gammal lantras. Vi tycker att vi gjorde ett bra val för rödkullorna är lätta att jobba med och håller sig friska och fina. Vår lilla besättning fungerar som amkor. I galleriet finns ett antal bilder på våra rödkullor!

Vi hamlar askar och lindar i odlingslandskapet regelbundet. Varje år tas sträckor med taggtråd bort och ersätts med gärdsgårdar.