Artlista över lavar funna i Stubbhult

Sorteringen av arterna är enligt 'Lavar [Moberg & Holmåsen]'

Klicka på arten för att se texter och bilder. Du kan även se var och när man hittar arten i Stubbhult.
Artlistan uppdaterades senast: 14/08/2005 3:59:10 pm.

1.   Calicium lichenoides Kopparspik
2.   Calicium viridae Grön spiklav
3.   Calicium glaucellum Svart spiklav
4.   Chaenotheca brachypoda Gulnållav
5.   Chaenotheca brunneola Vednål
6.   Calicium abietinum Vedspik
7.   Chaenotheca chrysocephala Grynig nållav
8.   Chaenotheca ferruginea Rostflåckig nållav
9.   Chaenotheca phaeocephala Brunnållav
10.   Chaenotheca trichialis Grå nållav
11.   Cyphelium inquinans Sotlav
12.   Sclerophora peronella Liten blekspik
13.   Sclerophora nivea Blekspik
14.   Sclerophora farinacea Brunskaftad blekspik
15.   Leptogium lichenoides Traslav
16.   Mixrocalicium ahlneri Kortskaftad ergspik
17.   Leptogium teretiusculum Dvärgtufs
18.   Cetraria chlorophylla Brämlav
19.   Cetraria pinastri Granlav
20.   Platismatia glauca Näverlav
21.   Evernia prunasti Slånlav
22.   Coelocaulon aculeatum Hedlav
23.   Pseudevernia furfuracea Gällav
24.   Hypogymnia farinacea Grynig blåslav
25.   Hypogymnia physode Blåslav
26.   Parmelia centrifuga Vinterlav
27.   Parmelia glabratula Glänsande sköldlav
28.   Parmelia cinspersa Kaklav
29.   Parmelia loxodes Knölig sköldlav
30.   Parmelia omphalodes Letlav
31.   Parmelia panniformis Finflikig sköldlav
32.   Parmelia saxatilis Färglav
33.   Parmelia stygia Svart sköldlav
34.   Parmelia somloënsis Skrynkellav
35.   Imshaugia aleurites Klilav
36.   Parmeiopsis hyperopta Vedlav
37.   Parmeiopsis ambigua Stocklav
38.   Bryoria capillaris Grå tagellav
39.   Alectoria sarmentosa Garnlav
40.   Usnea florida Blomskägglav
41.   Bryoria fuscescens Manlav
42.   Usnea subfloridana Kort skägglav
43.   Usnea filipendula Skägglav
44.   Usnea hirta Luddig skägglav
45.   Lecanora atra Svart kantlav
46.   Lecanora intricata Sprickkantlav
47.   Lecanora varna Trädgårdskantlav
48.   Lecanora muralis Kvartslav
49.   Lecanora cadubriae
50.   Lecanora salingnabrum
51.   Lecanora saligna
52.   Scoliciosporum chlorococcum Trädgrönelav
53.   Micarea denigrata Svart dynlav
54.   Lecidia flexuosa Vedknotterlav
55.   Micarea denigrata Dynlav
56.   Lecidia sealaris Vanlig flarnlav
57.   Lecidea friesii Tunn flarnlav
58.   Lecidea granulosa Knotterlav
59.   Lecidea botryosa Vedskivlav
60.   Lecidia lucida Citrongul skivlav
61.   Lecidella elaeochroma Asplav
62.   Mycoblastus sanguinarius Blodlav
63.   Rhizocarpon badioatrum Brun kartlav
64.   Rhizocárpon geográphicum Kartlav
65.   Phlyctis argena Blemlav
66.   Candelariella coralliza Kuddägglav
67.   Aspicilia caesiocinerea Mörk gråstenslav
68.   Aspicilia cinerea Gråstenslav
69.   Lecanora polytropa Blekgul kantlav
70.   Lecanora populicola Aspkantlav
71.   Lecanora rupicola Daggrå kantlav
72.   Bacidia rebella Lönnlav
73.   Fuscidea cyathoides Klipplav
74.   Porpidia macrocarpa Blocklav
75.   Baeomyces rufus Hattlav
76.   Icmadophila ericetorum Vitmosslav
77.   Cladonia uncialia Pigglav
78.   Cladonia floerkeana Pinnlav
79.   Cladonia coccifera Kochenillav
80.   Cladonia sulphurina Pöslav
81.   Cladinia botrytes Stubblav
82.   Cladonia squaimosa Fnaslav
83.   Cladonia macrophylla Fjällig bägarlav
84.   Cladonia fimbriata Naggbägarlav
85.   Cladonia Pyxidata-gruppen Vanlig trattlav
86.   Cladonia pyxidata Trattlav
87.   Cladonia gracilis ssp gracilis Stängellav
88.   Cladonin furcata Rislav
89.   Cladonia cenotea Puderlav
90.   Cladonia coniocraea Mjölig trattlav
91.   Cladonia deformis Bägarpöslav
92.   Cladonia cornuta Syllav
93.   Cladonia digitata Fingerlav
94.   Cladina arbuscula Gulvit renlav
95.   Cladonia parasitia Dvärgbägarlav
96.   Cladina rangiferina Grå renlav
97.   Cladina stellaris Fönsterlav
98.   Stereocaulon datylophyllum Korallpåskrislav
99.   Stereocaulon paschale Påskrislav
100.   Stereocaulon saxatile Klippåskrislav
101.   Umbilicaria deusta Svedlav
102.   Umbilicaria hyerborea Nordlig naverlav
103.   Umbilicaria polyphylla Glatt navellav
104.   Lasallia pustulata Tuschlav
105.   Ramalina farinacea Mjölig brosklav
106.   Ramalina pollinaria Spatelbrosklav
107.   Ramalina fastigiata Rosettbrosklav
108.   Ramalina fraxinea Brosklav
109.   Nephroma parile Bårdlav
110.   Peltigrea canina Filtlav
111.   Peltigera collina Grynig filtlav
112.   Peltigera horizontalis Sköldfiltlav
113.   Peltigera rufescens Krusig filtlav
114.   Peltigera didactyla Styverlav
115.   Peltigera malacea Mattfiltlav
116.   Peltigera polydactyla Trevarlav
117.   Caloplaca flavorubescens Asporangelav
118.   Caloplaca holocarpa Liten orangelav
119.   Xanthoria polycarpa Mångfruktig vägglav
120.   Xanthoria parietina Vägglav
121.   Xanthoria fulva
122.   Anaptychia ciliaris Allélav
123.   Buellia alboatra Vitskivlav
124.   Orphiospora moriopsis Rutlav
125.   Phaeophyscia orbicularis Kranslav
126.   Physcia adscendens Hjälmrosettlav
127.   Physcia aipolia Rosettlav
128.   Physcia tenella Finlav
129.   Physcia dubia Mångformog rosettlav
130.   Physconia distorta Dagglav
131.   Ochrolechia androgyna Grynig örnlav
132.   Ochrolechia pallescens Blek örnlav
133.   Pertusaria amara Bitterlav
134.   Pertusaria flavida Gul porlav
135.   Pertusaria amaria Mjölig porlav
136.   Gyalecta flotowii Grå kraterlav
137.   Gyalecta ulmi Almlav
138.   Pertusaria corallina Stiftlav
139.   Lecanactis abietina Gammelgranlav
140.   Graphis scripta Skriftlav
141.   Opégrapha átra Svart klotterlav
142.   Chrysotrix candelaris Gul mjöllav
143.   Lepraria membranacea Mjöllav
144.   Arthonia leucopellaea Kattfotslav
145.   Arthonia vinosa Glansfläck
146.   Cystocoleus niger Sammetslav
147.   Nycocalicium subtile
148.   Strangospora moriformis
149.   Strangospora pinicola
150.   Loberad trapelia